Zarflar konu anlatımı kısaca

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve Ceren tarafından 11 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör


  Zarflar konu anlatımı kısaca


  Eylemlerin, eylemimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.

  Zarflar Özellikleri

  -Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur.

  -Cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılır.

  -Çekimsiz kelimelerdir. İsim çekim eki (hâl, iyelik, çoğul ekleri vb.) almazlar. Ama isim olarak kullanılabilenler bu görevde iken bu ekleri alabilirler.

  -Zarfların birçoğu sıfat ya da isim olarak da kullanılabildiği için sıfatların ve zarfların tanımı ve özellikleri iyi bilinerek bu fark ortaya konmalıdır. Sıfat isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir. Ama zarf isimden önce gelmez.

  Zarflar Örnekler

  Bugün çok yürüdüm. (eylemden önce) Nicelik zarfı

  Buraya yarın gelecekler. (eylemden önce) Zaman zarfı

  İki eski dost akşama kadar sohbet etti. (eylemden önce) Zaman zarfı ("kadar" edattır)

  Yarın da bayağı çok yürüyeceğiz (zarftan önce, eylemden önce) nicelik zarfı

  En güzel sen konuştun. (zarftan önce, eylemden önce) Durum zarfı

  En doğru kararı vermeliyiz. (sıfattan önce) Üstünlük zarfı

  Çok hararetli tartışmalar oldu. (sıfattan önce) Nicelik zarfı

  Dün hava daha soğuktu. (adlaşmış sıfattan önce)

  Mevsimlerin en güzeli ilkbahardır. (adlaşmış sıfattan önce)

  Dargın durarak bir şey kazanamazsın. (eylemimsiden önce)

  Zarflar ( Belirteçler ):

  Yüklemin anlamını tamamlayan kelimelere ZARF diyoruz.
  Zarfler, yüklemin anlamını tamamladıkları hal, zaman, yer, azlık-çokluk ve soru anlamı katma durumuna göre çeşitlere ayrılır. Buna göre zarflar beşe ayrılır:

  1. Durum (Hal) Zarfları: Kadın sevinçle bağırdı. (Nasıl bağırdı? __ Sevinçle)
  2. Zaman Zarfları: Kazı haberini bugün öğrendim.
  3. Yer - Yön Zarfları: Küskün olduğu için bana arkasını döndü. İleri gittin.
  4. Azlık – Çokluk (Ölçü veya Nicelik) Zarfları: Yolumuz epeyce uzadı.
  5. Soru Zarfları: Neden geç kaldın? Ne zaman geleceksin?

  Tek başlarına iken birer isim olan zarflar, başka sözcüklerle ilişkiye sokularak yön, zaman, hâl, azlık-çokluk bildirirler. Zarflar; sıfatların, fiillerin, başka zarfların önüne gelerek onların anlamını etkilerler. Çekim eki almazlar. Tümcelerde zarf tümleci olarak görev alırlar.

  Zarfların Çeşitleri:

  1.)Yer-Yön Zarfları: Bu zarflar eylemin yönünü gösterirler. Ancak eylemin yönünü gösteren bu zarflar aynı zamanda yer de ifade ederler. İleri, aşağı, geriyukarı, beri, içeri, dışarı, öte, alt, yan, karşı, uzak, yakın...

  2.)Zaman Zarfları: Zaman ifade eden bu sözcükler, zarf olarak kullanılan çeşitli zaman isimleridir. Başlıcaları şunlardır: dün, yarın, şimdi, artık, daima, yazın, kışın, sonra, hep, er, geç, erken, daha, öğleyin, henüz, gene, yine, akşam, sabah, nihayet, hâlâ, sabahleyin, akşamleyin, hemen...

  Yarın görüşelim. Dün geldim. Oyun şimdi başlıyor. Oraları yazın gezdik. Hâlâ gelmedi.

  3.)Durum Zarfları: Hâl ve tavır ifade eden zarflardır. Nasıllık, nicelik, durum ve tavır ifade eden isimler hâl zarfı olarak kullanılabilirler. bu sebeple bu zarflerın sayıları sınırsızdır.

  Güzel konuştun. Kardeşçe geçinelim. Cahilce davranma. Durmaksızın yürüdüm....

  4.)Nicelik (Azlık-Çokluk) Zarfları: Miktar ve derece bildiren, azlık-çokluk ifade eden zarflardır. Derece de bildirirler. Bir eylemin, bir sıfatın, bir zarfın anlamını pekiştirirler, artırırlar veya azaltırlar.Sayıları fazla değildir.Başlıcalarını örneklerle gösterebiliriz.

  EN: En üstünlük ifade eder. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  DAHA: Üstünlük ve karşılaştırma ifade eder. Bu ev daha güzelmiş.

  PEK, ÇOK, GAYET, FAZLA, AZ, BİRAZ, FEVKALÂDE: Değişik ölçülerde miktar bildirirler. Bu iş onu çok sevindirdi. Filmi pek beğendim. Şundan biraz alır mısınız?

  Ayrıca seyrek, eksik , sık , bol , fazlasıyla , çokça , hesapsız gibi sözcükler de azlık-çokluk zarfı olarak kullanılır. Para üstünü eksik almışım. Onunla seyrek görüşüyoruz. Bonncukları ipe sık dizeceksin. Öğretmen notlarımızı bol vermiş.

  5.)Soru Zarfları: Eylemin anlamını soru yoluyla etkileyen sözcüklerdir. Soru zarfları şunlardır: ne, nasıl, hani, ne kadar, ne biçim.

  Nasıl gitti anlamadım?

  Ne biçim çalışıyorsun?

  Bunu nasıl çalıştırdın?