Zıhar Yapmak Ne Demek

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Yavuz tarafından 24 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Zıhar Yemini Ve Kefareti Nedir?

  Kuranda Zıhar İle İlgili Ayetler Ve Hükümleri

  Zıhar kelime anlamı iki nesne arasında ilişki kurmak, eşitlemek ve birbirine bağlamak demektir. Zihar islami ıstılahta ise, kocanın eşini boşamak maksadı ile "sen bana annemin sırtı gibisin" demesidir. Bundan kasıt, erkeğe ebediyen evlenmesi haram olan anne, teyze gibi bir akrabaya benzetmesi ile eşini kendisine haram kılmak istemesidir. Peygamber Efendimizin nübüvvet ile görevlendirilmeden önce Mekke'de ki müşrik arapların eşlerini boşama yöntemlerinden birisiydi. Bu yolla bir adam eşini boşasa artık ebediyyen kendisine haram sayar ve onunla bir daha evlenme imkanı kalmazdı. Peygamber Efendimiz döneminde de bu adetlerini devam ettiriyorlardı.

  Peygamber Efendimize sahabelerden Evs bin Samit'in hanımı Havle gelerek kocası hakkında şikayette bulundu. Havle kocasının kendisine zıhar yaptığını fakat sonradan pişman olduğunu söyleyerek durumları hakkında hüküm vermesini istedi. Boşanmaları durumnda çocuklarının akıbetinden ve kendisinin sahipsiz kalacağından şikayetlenerek tekrar nikahlanmak istedi. Peygamber Efendimiz zıharı o zamana kadar boşanmanın bir şekli olarak biliyor ve kocasına geri dönemeyeceğini söylüyordu. Havle bir kaç kere ısrar ettiysede Peygamberimiz mümkün olmadığını söyledi. Havle üzgün ve çaresiz Cenabı Allah'a şöyle dua etti "Allah’ım yalnızlığımın şiddetini sana arzediyorum. Küçük yavrularım var, Evs’e bıraksam zayi olacaklar, yanıma alsam aç kalacaklar." Havle daha oradan ayrılmadan Cenabı Allah Mücadele suresinin 1 ile 4. ayetlerini gönderdi.

  Bismillahirrahmanirrahim

  1- Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

  2- İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

  3- Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

  4- Kim (köle azat etme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar, Allah’a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz, diyedir. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.


  Nazil olan bu ayetler ile cahiliyeden kalma zıhar adeti son bulmuş oldu. Boşanmanın hükmü talak ile sınırlı kaldı. Havle'de kocasına kefaretten sonra geri döndü. Peygamber Efendimiz de hakkında bilgi sahibi olmadığı bir konuda hüküm vermeden önce Cenabı Allah'ın emri ilahisini beklemeye karar verdi. Ayeti kerimelerde görüldüğü gibi yinede zıhar yapan kişinin işlediği cürümden ötürü köle azat etmek, oruç tutmak yada yoksul doyurmak gibi kefaretleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kefareti ödemeden eşi ile cima etmesi haramdır. Bu ceza da nikah müessesesinin ehemmiyetini belirtmekte ve boş sözler ile kirletilmemesi gerektiğini göstermektedir.
  [​IMG]
  yavuz yıldırım/webokur.net