• 2 sene önce
  • 0 Yorum
  • 1029 Görüntülenme

Hıristiyanların Dört Kutsal Kitabı

Hıristiyanların Dört Kutsal Kitabı

Hıristiyanların Dört Kutsal Kitabı

Hıristiyanların kutsal kitabına Batı dillerinde Bible denilmektedir ki hem Eski Ahid’i (Tanah) hem de Yeni Ahid’i ihtiva etmektedir. Hıristiyanlar, Yahudilerin kutsal kitaplarını kutsal saydıklarından, kendi kutsal kitapları içinde ona da yer vermektedirler ancak Yahudiler, sadece Hıristiyanlara ait olan Yeni Ahid’i kabul etmemektedirler.
Hıristiyan inancına göre Tanrı ile insanlar arasında son ahid, İsa Mesih vasıtasıyla yapılmıştır ve bu ahdin belgelerine de Yeni Ahid (Ahd-i Cedid / New Testament) denilmektedir.

Bölümleri ve Sayısı

Yeni Ahid’i teşkil eden kitapların sayısı, Trent Konsilinde (1546-1563) tespit edilip kesinleşen şekliyle yirmi yedidir. Bu kitaplar İnciller (4), Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları (14), Genel (Katolik) Mektuplar (7) ve Yuhanna’nın Vahyidir. Yeni Ahid üç bölüme ayrılmaktadır:
1. Tarihi kitaplar: Dört İncil ve Resullerin İşleri
2.Talimi kitaplar: Pavlus’un mektupları ile Katolik diye adlandırılan 7 mektup
3. Peygamberlik: Yuhanna’nın Vahyi

Hıristiyanların Dört Kutsal Kitabı

Yeni Ahid ile ilgili en eski yazmalar IV. yüzyılla tarihlenmektedir. Yeni Ahid külliyatının kilisece resmen tespit edilmesi uzun bir süreyi kapsamış, ancak IV. yüzyılın sonlarına doğru toplanan çeşitli konsillerde kutsal kitaplar listesi resmen tespit edilmiş, son olarak 8 Nisan 1546’da Trente konsilinde Yeni Ahid’e ait liste bugünkü şekliyle ilan edilmiştir.
Yeni Ahid içerisinde ilk yazılanlar Pavlus’un mektuplarıdır. İnciller ise Pavlus’un mektuplarından sonra 60-110 yılları arasında yazılmıştır. Başlangıçta Hz. İsa’yı görenlerin görgü tanıklıkları, görenleri dinleyenlerin duyduklarını kaleme aktardıkları hatırat kabilinden yazılar olan İnciller, dördüncü yüzyılda dörtle sınırlandırılmış, diğerleri Ortodoks inancı taşımadıkları veya bir havariye nispet edilemedikleri için apokrif sayılmıştır.

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İsa’ya İncil’in verildiği bildirildiği (Maide, 5/46; Hadid, 57/27), Hz. İsa da kendisine kitap verildiğini ifade ettiği (Meryem, 19/30) hâlde Hıristiyanlara göre Hz. İsa’ya kitap verilmemiş, o bir kitap yazmamış ve yazdırmamıştır. Mevcut İnciller, önceleri havarilerin hatıratı olarak adlandırılmış, daha sonra kutsallığı tescil edilmiştir.

Protestanlık, hakikatin kaynağı olarak kutsal kitabı kabul eder ve ona öncelik verirken, Katoliklikte, kutsal kitap önemli olmakla birlikte asıl önemli olan kutsal kitabı yorumlayan kilisenin geleneğidir (tradition).

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar