• 2 sene önce
 • 0 Yorum
 • 949 Görüntülenme

Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir?

Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir

Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir?

Bilindiği gibi duygu, düşünce ya da bilginin çeşitli yollarla bir başkasına aktarılması olarak iletişim, yeni teknolojinin ürettiği aletlerle zaman ve mekan engelini aşmış, hatta içinde bulunduğumuz çağa damgasını vurmuştur. Dolayısıyla iletişimin her türünün ve şeklinin yaygınlaştığı böyle bir ortamda, hayatını şekillendirme ve devam ettirme amacı taşıyan insanlar için, iletişimin ölçüsü ve sınırının, bugünkü boyutlarıyla birlikte yeniden ele alınması bir zarurettir. Bunun için öncelikle iletişimde uyulması gereken prensipler arasında reel ve sanal alem farkı bulunmadığını; yanlış ve kötü olarak kabul edilen bir şeyin her iki alanda da aynı değeri taşıdığını belirtmek gerekir. Özellikle sanal ile reelin gücü ve etkinliğinin birbirine karıştığı günümüzde, bu husus özel bir önem oluşturmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir iletişimin ön şartı olan doğruluk ve dürüstlük kuşkusuz sadece reel dünyada değil, aynı zamanda sanal alemde de uyulması gereken ilk prensiptir.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Teknolojide geldiğimiz son nokta itibariyle pek çok kitle iletişim araçları günümüzde kullanılmamaktadır. Başlıca kitle iletişim araçlarını şu şekilde listeleyebiliriz.

 • Posta
 • Telgraf
 • Telefon
 • Faks
 • Gazete
 • Fotoğraf ve Sinema
 • Radyo
 • Televizyon
 • Uydular
 • İnternet
 • Sosyal Medya

Kitle iletişim araçlarının özellikleri nelerdir?

Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişim süresinde, geri besleme olanağı yoktur; bu sebeple, alıcının tepkisi anında ölçülememektedir.
Kitle iletişim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan fazla sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir.
Kitle iletişim araçları, yayınlarıyla belirli bir süreklilik ve düzenlilik yani yayın periyodu gösterir.
Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınlarıyla toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına sebep olurlar; bu talep, zaman içerisinde alışkanlığa, hatta ihtiyaca kadar dönüşür.
Kitle iletişim araçları ile aktarılan ileti, belge niteliği ve değeri taşıdığından dolayı inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliği de kazanmaktadır.
Özellikle de radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahip yayın organlarıdır.

Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir?

Haber vermede, eğitmde, eğlendirmde,
Dış dünyayı görmemizi sağlamada,
Kültürün toplumdan, bizden sonraki toplumlara geçisini sağlamada,
Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasında, satılmasında yardım etme,
Dışımızda meydana gelen fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde genel rizaya ulasma arasinda bağ kurmamıza yardım etme olarak sınıflandırılır. Kitle iletişim araçları ve özellikleri.

Günümüzde iletişim araçları toplumun işleyişini derinden etkiliyor. Taş tabletler, abideler veya ulakların iletişime aracılık ettiği bir toplum ile kağıt ya da telefonun kullanıldığı bir toplum hem büyüklük hem de ilişkiler bakımından birbirinden elbette farklıdır. İletişim araçlarının görece sabit veya sınırlı olduğu bir yerde, toplum da görece küçük ve sabit kalır. İletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte insanların da tüm yeryüzüne yayıldığı, zamanın hızlandığı, zaman ve mekan bütünlüğünün parçalandığı görülüyor.Televizyon gibi iletişim araçları gerçeklik algısını bütünüyle dönüştürüyor; iletişim teknolojisi ile üst gerçekliğin inşa edildiği, gerçeğin yerini aldığı iddia edileli çok oldu. Diğer yandan, eylemlerimizin iletişimsel karakterinin güçlendirilmesi imkanı sürekli araştırılıyor.

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar