Değer, Erdem, Norm, Ahlak, Etik, Karakter Kavramları

Konusu 'Bilgi Zemini' forumundadır ve Eylem tarafından 3 Ocak 2018 başlatılmıştır.

 1. Eylem

  Eylem Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  15 Kasım 2012
  Mesajlar:
  1.844
  Değer, Erdem, Norm, Ahlak, Etik, Karakter Kavramlar

  “Ahlakın olmadığı bir yerde kanunlar hiçbir şey yapamaz.” (Napoleon)

  “Uzun yaşamak için değil doğru yaşamak için çabalamalıyız.” (Seneca)

  Değer, erdem, ahlak ve etik birbiriyle ilişkili, birbirlerine yakın kavramlardır. Değerin sözlük karşılığı, “kıymet, önem”dir. Toplumun geneli tarafından kabul gören, iyi – kötü, doğru – yanlış gibi duygu, düşünce ve yargılara, değer denir. Değer, bireylerin olumlu tepkiler verdikleri, onayladıkları düşünceler, kurallar, uygulamalar ve maddi nesnelerdir. Değerler neyin iyi ve istenen, neyin kötü ve istenmeyen olduğunu gösteren ölçütlerdir; doğru ve yanlışı ayırmamıza yardımcı olur; davranışlarımıza yön verir. Değerler, kültürü oluşturan ögelerden biridir.

  Erdem, iyiye (ahlaki olana) yönelmek ve iyi (değerlere uygun) davranmaktır. Değerlere uygun davranan kişiye, erdemli kişi denir.

  Norm, bir toplumda yaptırım gücüne sahip, emredici, zorlayıcı kurallardır. Değerler, normlara kaynaklık eder. Örneğin, değerler, hırsızlığın yanlış ve yapılmaması gereken bir iş olduğunu belirtirken; normlar, hırsızlığı yasaklar ve hırsızlık yapanı cezalandırır. Değer, ahlaka göre daha geneldir; ahlakı kapsar. Değerlerin çeşitleri vardır: Milli (toplumsal) değerler, manevi (dini) değerler, ahlaki değerler… gibi. Değerlerin temeli (kaynağı), büyük ölçüde, din ve inançlardır; özellikle ahlaki değerler, büyük ölçüde, dinlerle, inançlarla bağlantılıdır.

  Ahlak, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu belirten davranışsal ilkelerdir.

  Etik, bir meslek alanında, sorumluluk bilinci ile nelerin yapılabileceğini ve nelerin yapılamayacağını gösteren ilkelerdir. Etik, daha çok, mesleklerle, mesleki alanla ilgilidir; ahlaka göre dar bir alana ve anlama sahiptir; ahlak, daha geneldir.

  Karakter, insanın davranış (tepki) biçimidir; kişilik özelliğidir; kişiliğin parçasıdır. Karakter toplumsal çevrenin etkisiyle, öğrenilme yoluyla kazanılır. Bireyin nerede, nasıl tepki verdiği, nasıl davrandığı onun karakteridir… Kimlere” karaktersiz” diyoruz?... Davranışları düzgün (uygun) olmayan, tutarsız davranışlar gösteren, inandığı, söylediği ve yaptığı birbirine uymayan kişilere karaktersiz diyoruz; değil mi? Karakter eğitimi, belirli değerlerin kazandırılmasıyla gerçekleşir. Bu bakımdan değerler eğitimi, aynı zamanda, karakter eğitimidir. Karakterli insan davranışı, değerlere ve ahlaka uygundur.