Gazların Genel Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

Konusu 'Maddeler halinde' forumundadır ve Ayaz tarafından 6 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Ayaz

  Ayaz

  Katılım:
  25 Aralık 2012
  Mesajlar:
  1.118
  Gazların Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

  1. Gazların Özellikleri:

  Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir. Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler. Aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece London çekim kuvvetidir. Büyük basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. Gaz molekülleri bulundukları yeri her tarafına eşit oranda yayılarak doldururlar. Sonsuz oranda genişleyebilirler. Basınç altında yüksek oranda sıkıştırılabilirler. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru çabucak akarlar. Sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. Düşük yoğunlukları vardır. Gazların fiziksel davranışlarını dört özellik belirler.

  Bunlar; Basınç (P) sıcaklık (T) ve hacim (V) gazların durumunu değiştirebilen etkenlerdir.

  Gazlar genellikle kokusuz ve renksizdirler. Bazılarının kokusu rengi ve zehirliliği en belirgin özelliğidir. Br2 kahverengimsi kırmızı I2 mor renkli NO2 ve N2O3 kahve renkli F2 ve C12 yeşilimsi sarı NH3 keskin kokulu oksijen azot ve asal gazlar dışındakiler zehirlidirler.

  Basınç: Basınç bir yüzeye uygulanan kuvvetin o yüzeyin alanına bölünmesiyle bulunur. P(Pa) = F(N)/ A(m2) Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. Bir barometredeki civa yüksekliğine barometre basıncı denir. Atmosfer koşulları ve yükseklikle değişir.

  Standart atmosfer (atm) civa civa yoğunluğu 135951 g/cm3 (0 oC ) ve yerçekimi ivmesi g = 980665 ms-2 olduğu durumda 760 mm yükseklikteki bir civa sütununun oluşturduğu basınç olarak tanımlanabilir. 1 atm = 760 mm Hg 1 atm= 760 torr 1 atm = 101325 N/ m2 1 atm = 101325 Pa 1 atm = 101325 bar


  2. Basit Gaz Yasaları

  Boyle Yasası: Sabit sıcaklıkta sabit miktardaki gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır. P a 1/V yada PV = a (a sabit ) Orantı işareti (a) yerine eşitlik ve orantı sabitini koyarsak sabit bir sıcaklık ve miktardaki gazın basınç ve hacim çarpımı bir sabite eşittir. Bu sabit değerde gazın miktarı ve sıcaklığına bağlıdır.

  Örnek : 30 litre bir gazın basıncı 6 atmosferden 3 atmosfere düşürüldüğünde hacmi ne olur?

  Çözüm: Gazın sadece bir P1 V1 hali belli olması PxV sabitini bulmaya yeterlidir.

  P1 = 6 atm V1 = 30 L P1.V1 = 6 (atm) x 30 (L) = P2V2 = 180 L atm P2 = 3 atm V2 = bilinmiyor P2V2 = 3 (atm) x V2 (L) = 180 L atm V2 (L) = 60 L bulunur.


  Charles Yasası: Sabit basınçtaki gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılıdır. V a T veya V = bT (b Sabit) T (K) = t (oC) + 27315

  Örnek:. 25°C de 50 cm3 gaz 0°C ye soğutulursa hacmi ne olur?

  Çözüm: Sıcaklık mutlaka mutlak sıcaklık cinsine çevrilmelidir: bağıntısıkullanılarak bağıntısı kullanılarak ve V1 = 50 cm3 T1 = 25°C + 273 = 298 K T2 = 0°C + 273 K alınarak 50/293 =V2 (cm3) / 273 V2 = 466 cm3 elde edilir.

  Normal (ideal ) Basınç ve sıcaklık : Gazların özellik olarak sıcaklık ve basınca bağlı olması nedeniyle normal sıcaklık ve basınç kavramları kullanılır. Gazlar için normal sıcaklık 0oC =273.15 K ve normal basınç 1 atm =760 mmHg dır.

  Avagadro Yasası: Sabit sıcaklık ve basınçta bir gazın hacmi miktarı ile doğru orantılıdır. Bu kuram iki farklı şekilde ifade edilir.

  1. Aynı basınç ve sıcaklıkta farklı gazların eşit hacimleri aynı sayıda molekül içerir.
  2. Aynı basınç ve sıcaklıkta farklı gazların aynı sayıdaki molekülleri eşit hacim kaplar.

  V a n veya V = c.n Normal koşullarda bir gazın 22.414 L’si 602x1023 molekül ya da 1 mol gaz bulunur. 1mol gaz = 22.4 L gaz (normal koşullarda)

  Birleşen Hacimler Yasası: Sıcaklık ve basıncın sabit olduğu tepkimelerde gazlar tamsayılarla ifade edilen basit hacim oranlarıyla birleşirler. 2 CO (g) + O2 (g) 2CO2 (g) 2L CO (g) + 1L O2 (g) 2 L CO2 (g) 03.