Genetik Mühendisliği Nedir? Kısaca

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 29 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  11 Temmuz 2016
  Mesajlar:
  845
  Genetik Mühendisliği

  Genetik Mühendisliği, her türlü canlının kalıtsal olan özelliklerinin değiştirilmesi ve onlara yeniden işlevler kazandırılmasına yardımcı olan araştırma yapan bilim alanıdır. Bu uygulamalarla uğraşan bilim insanına "Genetik mühendisi" denilmektedir. Özellikle genetik mühendisleri canlıların genlerinin çoğaltılması, yalıtılması, genlerin bir canlıdan diğer bir canlıya aktarımının yapılması ya da farklı canlılardan alınan genlerin birleştirilmesi gibi çalışmalarla uğraşır. Genetik mühendisliğinde dışarıdan müdahale edilerek bir canlıya yeniden kalıtsal özelliklerin kazandırılması ya da kişinin irsi olan mevcut özelliklerinin değiştirilmesiyle alakalı bir bilim dalıdır. Ayrıca genetik mühendisliği gen üretimi, biyoteknoloji, gen teknolojisi ya da gen aşılama şeklinde çeşitli isimler ile de bilinmektedir. Genetik mühendisliğinin etki alanları oldukça geniş olan bir meslek, hem bilim hem de bir mühendislik dalı olmasından dolayı canlıların genleriyle yapılan çalışmalar ve uygulamalar anlamına da gelmektedir.

  Genetik Mühendisliği Uygulamaları Nelerdir,
  bu bilim dalı bilim insanları tarafından genlerin bir organizmadan alındıktan sonra bir başkasına aktarılmasına olanak sağlayan bir teknolojidir. Genetik mühendisliğinin teknolojisinde "Rekombinant DNA, nükleik asit hibridizasyon, RNA, hücre kültürü, PCR ile monoklonal antikor tekniklerini kapsamaktadır. Ayrıca genetik mühendisliği kullanılan teknoloji tekniklerinden biyoteknolojinin direk bir alt dalı değildir, çünkü genetik mühendisliği ayrı bir teknolojidir. Bu tekniklerin içerisinde yaygın ve başarılı olanı ise DNA tekniğidir. DNA tekniğinde nükleik asit molekülleri ile kesme enzimlerinin kullanılması, özellikle DNA'nın istenilen herhangi bir bölgesinden kesilip çıkarıldıktan sonra ligaz enzimi ile "vektör" ismindeki taşıyıcıya yapıştırılması işleminde uygulanmaktadır. Ardından plazmid bakterinin içerisine yerleştirilir ve rekombinant DNA'nın kendi hücresel olan aktivitesinin devamı sağlanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde genin ait olduğu canlının genomundan çoğaltılması ve yalıtılması, ayrıca işlevinin ve yapısının araştırılması yapılmaktadır. Bunun dışında genlerin farklı türde olan canlılara aktarılması, hatta elde edilen üründen daha verimli ve iyi olmasına olanak sağlamaktadır.

  Genetik Mühendisliğinin Tanımı Ve Amacı

  Canlıdaki var olan genler organizmanın özelliğini belirlemiş olan kimyasal bilgiyi taşımaktadır. Ayrıca genler değiştirildiği zaman organizmaya istenilen bütün özellikler kazandırılmaktadır. Genetik mühendisliği çoğunlukla istenilen canlının geliştirilmesi ya da genetik analizinin yapılması amacıyla türün kendi içindeki yada bir başka türe ait olan organizmanın genleri üzerinde planlı bir şekilde yapılan işlemi kapsamaktadır. Bu teknik genellikle insanlar tarafından belirli bir amaca yönelik şekilde materyal üzerinde araştırılan çalışmalar ismi ile tanımlanmaktadır. Geniş olan bu tanım çoğunlukla hayvan ıslahı ve bitkilerin hem genetik hem de moleküler biyolojisini kapsamaktadır. Genetik mühendisliğinde temel insanlar bakımından ekonomik açıdan önemli olan canlıların özellikle ürünlerinin iyileştirilmesi esas alınmaktadır. Bu duruma ait olan örnekler arasında, yabani bitkilerle insanların, hayvanların ve diğer farklı türdeki canlıların iyileştirilmesini kapsamaktadır. Bir insandan alınan genin bitkiye aktarılması mümkündür. Çünkü bütün canlılarda mevcut olan genlerin dört farklı kimyevi maddeden meydana gelmektedir. Bu kimyevi maddeler "sitozin, timin, guanin ve adenin" bu dört baz hücrelerdeki karbonhidratın fermente olup olmadığını, yaprakların büyüyüp büyümediği durumunu belirlemektedir.


  Genetik Mühendisliğinin Çalışma Alanları
  • Genetik mühendisliğinde ilk amaç canlılarda meydana gelen özürlerin giderilmesini sağlamaktır.
  • Bir insandan başka bir insana veya hayvanlardan insanlara hem doku hem de organ naklinin yapılabilmesini sağlamak,
  • Bir canlıdan diğer bir canlıya ya da hücreden diğer hücreye gen naklinin yapılabilmesi, genlerin üzerinde yapılmış olan değişiklikler sonucunda farklı türde ve yeni canlıların elde edilebilmesi,
  • Meyve ve sebzelerin tohumunda bulunan genleri ile oynandıktan sonra çok daha dayanıklı, besin gücü yüksek, daha verimli ve çok hızlı büyüyen bitkilerin yetiştirilmesi ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
  • Genetik mühendisliğinde domuza bir insanın genlerinin nakledilmesi ve aynı domuzda insanlarda bulunan organlara sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu sayede domuzlardan insanlara ihtiyaç dahilinde organ naklinin yapılabilmesinin hedeflemektedir.
  • Diğer bir amacı ise, genetik kopyalama yapılarak canlının klonlanmasını sağlamaktır.
  • Ayrıca DNA profilinden parmak izinin çıkartılarak kullanılmasını amaçlamaktadır.
  • Genetik mühendisliğinin diğer bir amacıda yapay döllenmenin yapılabilmesidir.
  • En önemli olan ise, insanların genetik şifrelerinin çözümlenmesidir.
  • Genetik mühendisliği insanların karşılaştığı hastalıklarından korunmalarını sağlamak için çalışmaktadır.
  • Hatta insanların zekasının daha iyi geliştirilmesine katkıda bulunarak daha zeki olan nesillerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.
  • İnsanlarda ortaya çıkan hem bedensel hem de kalıtsal olan hastalıkların tedavisinin sağlanmasını amaçlamaktadır
  • Her canlının sahip olduğu kendi özelliklerinin daha iyi geliştirilmesini amaçlar.