Günümüze kadar kullandığımız anayasalar nelerdir

Konusu 'Türkiyem' forumundadır ve Demir tarafından 5 Nisan 2015 başlatılmıştır.

 1. Demir

  Demir

  Katılım:
  2 Şubat 2013
  Mesajlar:
  4.572
  Günümüze kadar kullandığımız anayasalar nelerdir

  Osmanlı İmparatorluğunda ilk anayasal gelişme, 1808 Sened-i İttifak’tır.

  Osmanlı Devletinde anayasal gelişimlerin ikincisi, 1839 tarihli Tanzimant Fermanıdır.

  Osmanlı Devletinde anayasal gelişmelerin üçüncüsü 1856 tarihli Islahat Fermanıdır.

  1876 Anayasası Özellikleri

  Osmanlı Devleti’nin ilk ve tek Anayasa’sıdır.
  1876 Anayasasında, meclisi feshetme yetkisi padişaha aittir.
  İki meclisli bir Anayasadır.
  1876 Anayasa’sına göre Ayan üyelerini padişah seçer.
  1908 yılında 2. Meşrutiyet’in ilanıyla yeniden anayasa ilan edilmiştir. 1909 yılında kullanılan bu anayasa da değişikliğe gidilmiştir.

  1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) Özellikleri

  Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır.
  Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM’de toplanmıştır.
  Türk tarihinin en kısa süreli anayasasıdır.
  1921 Anayasa’sında TBMM başkanı aynı zamanda devlet başkanıdır.
  Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.

  1923’de Yapılan Değişiklikler

  Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.
  Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından seçilecek.
  Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır.
  Devletin dini İslam, resmi dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir.


  1924 Anayasası Özellikleri

  Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.
  Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
  Meclis üstünlüğü benimsenmiştir.
  Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistemi arasında karma bir hükümet benimsenmiştir.
  1928 yılında devletin dini İslamdır. İbaresi kaldırılmıştır.
  1924 Anayasa’sı sağlam yapılı ve kendi içinde tutarlı bir anayasadır.
  1961 Anayasası Özellikleri

  Bir darbe anayasasıdır.
  Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir.
  İki meclisli parlamento sistemi benimsenmiştir.
  Temel hak ve hüriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir.
  Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir.
  Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.
  Anayasa Mahkemesi kuruldu.
  Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.
  Devlet Planlama Teşkilatı(DTP) kuruldu.
  1982 Anayasası Özellikleri

  Yürütme organı güçlendirildi.
  Mecliste karar almak kolaylaştı.
  Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.
  Üniversitelerin özerkliliği kaldırıldı. Üniversiteler YÖK aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına bağlandı.
  TRT’nin özerkliliği kaldırıldı.
  Katılımcı demokrasi var.
  Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsendi.
  1982 Anayasasının Nitelikleri

  Demokratik devlet
  Atatürk milliyetçiliği
  Sosyal devlet
  Laik devlet
  İnsan haklarına saygılı
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 2 Nisan 2015