Özet İlk Türk - İslam devletlerinde ordu teşkilatı yapısı / tablosu

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Ceren tarafından 29 Eylül 2018 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  Katılım:
  4 Kasım 2014
  Mesajlar:
  2.247
  İlk Türk - İslam devletlerinde ordu teşkilatı yapısı / tablosu

  Askerî (Sü) Teşkilat

  Konargöçer kültürün etkisinde olan İslamiyet öncesi Türk devletlerinde her Türk savaşa hazır vaziyette oluyordu. İlk Türk devletlerindeki ordu-millet anlayışı, ilk Türk İslam devletlerinde de sürmüştür, Türklerin güçlü ordulara sahip olması, büyük devletler kurmasını sağlayan en önemli unsurlardandır. Karahanlı ordusunun tümü Türklerden oluşmuş ve bu ordu; saray muhafızları, hassa ordusu, devlete bağlı Türk beylikleri ile hanedan ve valilerin emrindeki askerlerden (eyalet askerleri) meydana gelmiştir. Selçuklu ordusu ise teşkilat yapısı bakımından Karahanlı ordusuyla benzerliği bulunurdu, Selçuklularda ordu komutanlarına subaşı adı verilirdi. İlk Türk İslam devletlerinde ordu teşkilatı oluşturulurken ilk Türk devletlerinden farklı bir yol izlenmiştir. Buralarda ordu oluşturulurken devletin bulunduğu coğrafyalardaki yerel unsurlara da yer veriliyordu. Yerel halkların da yer aldığı Gazne ordusu; gulam birlikleri, eyalet askerleri, ücretli askerler ve gönüllülerden oluşuyordu. Ayrıca Gazne ordusunda sayıları bin yedi yüzü bulan filler de aralarında vardı.


  Türklerde ordu; savaşçılar, teşkilat ve teçhizât olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Disiplin içinde iyi bir eğitim alan askerî birlikler, savaş araç gereçleri bakımından da iyi bir şekilde donatılıyordu. İlk Türk İslam devletleri, İslamiyet öncesi zamandaki Türklerde olmayan ve adına Gulam Sistemi denilen yeni bir ordu modelini kullanmaya başladılar. Bu sistemin kaynağı kesin olarak bilinmese de sistemin ilk kez Karahanlılar tarafından uygulandığı bilinmektedir. Hz. Ömer zamanında uygulanan İkta Sistemi, Türk İslam devletleri tarafından geliştirilerek uygulamaya devam edilmiştir. İkta Sistemi; belirli yerlere ait devlet arazi gelirlerinin, asker, sivil ve devlet adamlarına maaş karşılığı tahsis edilmesi esasına dayanır. Türk İslam devletlerinde İkta Sistemi’nin gelişmiş uygulaması Büyük Selçuklular ve Türkiye Selçuklularında görülmektedir. Selçuklular bu sayede hazineden maaş ödemeden büyük bir orduya sahip olma imkânı kazanmıştır. Ayrıca İkta Sistemi’nin uygulandığı bölgelerde üretimin devamlılığı sağlanmış, taşrada devletin otoritesi de güçlü hale gelmiştir.


  KARAHANLILAR; Türkmenler Hassa Ordusu Eyalet Ordusu Gûlamlar Saray Muhafızları

  GAZNELİLER; Eyalet Ordusu Hassa Ordusu Ücretli Askerler Gönüllüler Gûlamlar Gûlaman-ı Saray

  BÜYÜK SELÇUKLULAR; İkta Askerleri Hassa Ordusu Bağlı Devletler Türkmenler Gûlamlar Gûlaman-ı Saray