• 1 sene önce
  • 0 Yorum
  • 561 Görüntülenme

Miraç Gecesi Meydana Gelen Hadiseler

Miraç Gecesi Meydana Gelen Hadiseler

Miraç Gecesi Meydana Gelen Hadiseler

Kur’an’ın beyânına göre Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ -ki İsrâ gecesinde Allah Rasûlü Peygamber Efendimiz gece yolculuğu ile oraya götürüldü- etrâfı mübârek kılınmış bir mâbeddir. Hicretten bir buçuk yıl kadar önce 621 yılında Miraç mucizesi gerçekleşmiş vuku bulmuştur.Miraç Kandili namazın hediye olarak geldiği mübarek bir gecedir. Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesidir. Miraç olayın iki aşaması vardır.İlk aşamada Peygamber Efendimiz S.A.V Mescidül-Haram’dan Kudüste bulunan Beytü’l-Makdis’e götürülür. Kuran’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşama Hz. Peygamber (s.a.v)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur.

Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis-i şerifde ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır.Peygamberimiz Hazreti Muhammed göğe yükseldiği Miraç gecesinde neler gördü?

Miraç Gecesi Meydana Gelen Hadiseler

Miraç olayı ile ilgili hadis kitaplarında şöyle rivayet edilmektedir; Mirac Gecesinde Neler Oldu? Allah’ın emriyle Peygamber Efendimiz (sav)’in ruhen ve bedenen, Burak adlı semavî bir binite binerek Cebrail’le beraber Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna (buna İsra da denilir), oradan da bir miraçla (manevî asansörle) yedi kat göklere yükselip, burada Cebrail’i arkada bırakıp Refref denilen ledünnî binitle Allah’ın huzuruna varmasıdır. O’nun zaman ve mekân üstü Allah ile konuşması olaylarına Miraç denilir.İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir.
Kur’ân-ı Kerim’de İsrâ suresi (17/1) bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ’nın devamı olan Miraç hadisesini anlatır. Âyetlerde biraz da kapalı olarak anlatılan bu esrarengiz yolculuğu, Peygamberimiz (sav) bir çok hadîslerinde detaylarıyla anlatmışlardır.

Miracın Gerçekleşmesi; Miraç Gecesi Meydana Gelen Hadiseler

Bir gece Kâbe-i Muazzama’nın Hatîm mevkiinde yatarken, Cebrail (as) gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski hâline koydu. Sonra beyaz bir binek Burak ile (normalde bir aylık mesafedeki) Mescid–i Aksa’ya uçtular. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırdı. Bu, onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyordu. Bir de kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. O, fıtrî ve tabiî olan sütü içti. Bu ise ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu. Ardından yüceliklere yükseltici bir mi’rac (manevî asansör) ile göklere çıkartılıp yedi kat semaları bir bir dolaştırılmıştır.

Semalara Yükseldi

1. kat semada: Hz. Adem’le, 2. kat’ta Hz. İsa ve Hz. Yahya, 3. kat’ta Hz. Yusuf, 4. kat’ta Hz. İdris, 5. kat’ta Hz. Harun, 6. kat’ta Hz. Musa ve 7. kat’ta Hz. İbrahim ile görüştü.

Miraç Gecesi Meydana Gelen HadiselerMelekleri, Cennet ve Cehennem’e kadar bütünüyle ahiret hayatını müşahede etti. Bütün mülk ve melekût âlemlerini dolaştı. Cebrail daha sonra Peygamberimiz (sav)’i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar âleminin son sınırı olan Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaştılar. Cebrail: “İşte burası Sidretü’l–Müntehâ’dır. dedi Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, yanarım.”dedi. Efendimize (sas)’e Sidre’de dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beyt–i Ma’mûr gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak sunuldu. O, yine sütü tercih etti. İçtiği süt, onun ve ümmetinin fıtratı, yani hilkati İslâmiyesiydi.

Ayrıca şehitlerin ve muttakilerin cenneti olan Cennetü’l-Me’vâ’yı temaşa ettiler. Cebrail’i geride bırakan Aleyhisselam, burada Refref’e binerek Arş-ı A’lâ’ya urûç etti ve tâ Kâb-ı Kavseyn olarak belirtilen “imkân dairesinin bitiş, vücûb dairesinin başlama sınırına” ulaştı. Cemâlullah’ı perdesiz ve vasıtasız olarak müşahede etti, Onunla zaman ve mekândan münezzeh olarak bîkem u keyf konuştu. Daha sonra tekrar Refref’le Sidre’ye geri döndü. Orada Cebrail’i asıl hüviyetiyle ilk defa Hira’da gördüğü şekliyle gördü. Ardından yine Cebrail ile birlikte göz kırpması kadar kısa bir zaman diliminde dünyaya nüzûl eylediler.

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar