• 2 sene önce
  • 0 Yorum
  • 639 Görüntülenme

Rakamlarla Türkiye’de Yeni Medya Kullanıcıları

Rakamlarla Türkiye'de Yeni Medya Kullanıcıları

Rakamlarla Türkiye’de Yeni Medya Kullanıcıları

İnternetin işlerlik kazanmasıyla ortaya çıkan yeni-dijital medya kullanıcılarının dünya ölçeğindeki hacmi 7 milyar 2 yüz milyona yaklaşan dünya nüfusunun yarısına ulaşmış durumdadır. İki bin yılında 361 milyona yakın kullanıcısı olan internetin 31 Aralık 2014 tarihinde 3 milyar 80 milyon yaklaşıldığı görülmektedir.Kullanıcıların yüzdelik oranına göre bunun % 45,6’sı Asya’da, %18,9’u Avrupa’da, %10,2’i Kuzey Amerika’da, %10,3’ü Afrika’da, % 3,7’si Ortadoğu’da ve % 0,9’u Pasifik Adaları ve Avusturalya’da bulunmaktadır.

Dünya genelinde iki binden bugüne yüzde 753 oranında internet kullanıcı artışı olduğu görülmektedir. TÜİK verilerine göre Türkiye’de haberleşme araçlarının kullanım durumu 2014’ün ilk altı ayı verilerine göre cep telefonu abonesi 71 milyona yaklaşırken internet aboneliği 26 milyona yaklaşmış durumdadır. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2013 yılında %49,9 ve %48,9 iken 2014’un ilk altı ayında 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar kullanım oranı %53,5 ve internet kullanım oranı %53,8’e çıkmıştır. Yani nüfusunu yarısından fazlası Türkiye’de internet erişim imkânına ve kullanımına sahiptir. Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 iken bu oran tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2013 yılının Nisan ayında %49,1 olan internete erişim imkânına sahip hanelerin oranı 2014 yılı Nisan ayında bu oran %60,2’ye çıkmıştır.
İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin %58’i ev ve işyeri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken bu oranın 2013 yılının aynı döneminde %41,1 olduğu dikkate alındığında kullanımın ve yaygınlığın hızı daha net görülebilir. Buna ilaveten taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) ile interneti kullananların oranı da 2013 yılında %17,1 iken 2014 yılının aynı döneminde %28,5’e çıkmıştır.

Rakamlarla Türkiye’de Yeni Medya Kullanıcıları

Türkiye’de bilgisayar kullanma yaşının 8, internet kullanım yaşının 9 ve cep telefonu kullanma yaşının da 10 olduğunu da hatırlatmak gerekir.

Yeni medyaya ve internete erişim imkânına sahip olan insanların kullanım alışkanlıkları hakkında da durum şudur: 2014 yılı verilerine bakıldığında internet kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sırada görülmektedir. 2014 yılının ilk üç ayında Türkiye’de internet kullanan bireylerin %78,8’i sosyal paylaşım sitelerine katılım amacıyla kullanırken, bunu %74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, %67,2 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, %58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, %53,9 ile e-posta gönderme-alma takip etmiştir.

Dünya’da ve Türkiye’deki kullanıcı sayısı dikkate alındığında diğer medya türlerine oranla müstakil olarak dikkate alınmayı hak eden ve üzerinde düşünmeye bizi davet eden bir büyük mecranın oluştuğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar