• 1 sene önce
  • 0 Yorum
  • 748 Görüntülenme

Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Yeri Ve Sosyal Ağlar

Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Yeri Ve Sosyal Ağlar

Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Yeri

Sosyal medya internet ortamında en önemli ve en hızlı gelişen ortamlardan birisi olarak kullanılmaktadır. Özellikle sosyal medya kullanımının gençler arasında etkin bir ekilde kullanıldığı belirtilmektedir. Sosyal medyanın kullanım amaçlarına bakıldığında iletişim kurmak, deneyimlerin paylaşılması, oyun oynamak, kişilerarası ilişkiler geliştirmek, alışveriş amaçlı kullanım, bilgi edinme ve paylaşma gibi etkenlerin yanında kişilerin tatil seçimlerine de etki ettiği belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı gençlerin sosyal medya kullanımı ve gençlerin sosyal medya kullanımının tatil tercihleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaçla gençlerin (15-24 yaş arası) yoğun olduğu üniversiteler uygulama alanı olarak seçilmiştir.
Çalımadan elde edilen verilere göre gençlerin “sosyal medya” kavramını tam olarak kavrayamadıkları söylenebilir. Çünkü sosyal medya kavramı içerisinde yer almayan farklı siteleri veya bilgisayar, cep telefonu uygulamalarını dahi sosyal medya kavramı içerisinde değerlendirdikleri görülmektedir. Bunun yanında gençlerin en çok üye olduğu Facebook (%93,3), Twitter (%58,4), YouTube (%56,7) ve Google+(%57,1) gibi sosyal medya sitelerine ilgi duydukları söylenebilir. Bu sonuçlar Lenhart vd. (2010)’nin yapmı olduğu çalımada da Facebook ve Twitter gibi sitelerin gençler arasında yaygın olarak kullanıldığı ile sonucu ile örtüşmektedir. Buna ek olarak “sosyal medya” ve sosyal ağlar kavramı ile ilişkili olarak gençlerin, doğrudan turizm ile ilgili (Tripadvisor gibi) sosyal medya sitelerine ilgi duymadıkları söylenebilir. Gençlerin ayrıca sosyal medya sitelerinde günlük ortalama harcadıkları zamana bakıldığında ise, gençlerin büyük bir oranının (%60,9) günlük 2 ile 5 saat arasında zaman harcadıkları görülmektedir. Sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi düşünüldüğünde gençlerin %32,3’ünün daha önce sosyal medyadan etkilenerek tatil programında değişiklik yaptığı ve bunun yanında gençlerin büyük bir çoğunluğunun (%67) sosyal medyadan edineceği bilgilerle tatil programlarında değişiklik yapabileceği görülmektedir. Fakat gençlerin tatil tercihlerini yaparken sosyal medyaya güven oranının düşük olduğu görülmektedir.

Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Yeri Ve Sosyal Ağlar

Sosyal medya kullanım amacının gençler arasında daha çok iletişim kurma amaçlı olduğu görülmektedir. Pempek, Yermolayeva ve Calvert (2009) çalışmasında gençlerin sosyal medyayı %84 oranında iletişim amaçlı kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. Buna karın gençlerin sosyal medya kullanma amaçları arasında turizm iletmelerini takip etmek (2,86), resmi turizm kurulularını eklemek (2,69) amacı taımadığı söylenebilir. Buna göre gençlerin genellikle iletişim kurmak ve fotoğraf, video, ve paylaşım amacıyla (3,62) sosyal medyayı kullandıkları söylenebilir. Özellikle gençlerin tatil sonrası fotoğraf, video ve yorumları paylaşma eğilimlerinin çok yüksek olmadığı (3,72), ayrıca sosyal medyada tatil yerleri ile ilgili paylaşılan fotoğraf, video ve yorumlardan etkilenme derecesinin orta derece eğilimde (3,52) olduğu söylenebilir.
Ülkemizde sosyal medya kullanımları son zamanlarda oldukça yükseldi Son değerlere bakıldığında bunu paçık görmek mümkün. Ülkemizde sosyal ağların kullanımı Avrupa kullanımı ile hemen hemen aynı sırada yer alıyor. Sosyal medyada bilgilerin paylaşımı için hiç bir bütçe gerekmiyor ve çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Sosyal medya için iletişimin büyük gücü gibi bir teşbih de kullanabiliriz.
Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri ve sosyal ağlarıın; toplumda en olumsuz etkilerinden biri de kişiler arasında gerçek iletişimden sanal iletişime geçiş olmasıdır.

 

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar