• 3 sene önce
  • 0 Yorum
  • 766 Görüntülenme

Tarih tekerrür ediyor!

İki yüz yıldır, ne zaman yüzümüzü kendi halkımıza çevirsek, müslümanların lehine adımlar atsak, biraz halimizde düzelme olsa içeriden sesler yükselmeye başlıyor. İkinci Abdülhamid Han devri de Osmanlı’nın yeniden toparlandığı, güçlü ve etkili bir siyaset tarzının benimsendiği bir dönemdir. Bu dönemde ordu güçlendirilmiş, eğitimde büyük reformlar yapılmış, yüzlerce yeni okul açılmıştır. Osmanlı’nın her yönden toparlanmaya başladığını gören Avrupalılar ve içimizdeki Batı’dan yana kişiler Padişah aleyhine bir karalama kampanyası başlatmışlardır. Yusuf Akçura’nın 1904’te yazdığı “Üç Tarzı Siyaset” adlı kitabında bu şekilde yazılmış bir bölüm şöyledir:

“Günümüzde Hükümdar, sultan, padişah lakaplarına yerine ‘halife’ dini sıfatını koymaya çalıştı. Genel siyasetinde din,  İslâm dini mühim bir mevki tuttu. Okul derslerinde dini maddelere ayrılan zaman arttırıldı. Eğitimin aslı dinileştirilmek istendi. Dindarlık, takva ehli olmak, hilafet makamının dikkatini çekmenin en kuvvetli vesilesi haline geldi. Yıldız Saray-ı Hümayunu, hocalar, imamlar, seyyidler, şeyhler, şerifler ile doldu. Bazı mülki memurluklara sarıklılar tayin edilir oldu. Her tarafta tekkeler, zaviyeler, camiler yapım ve tamirine çalışıldı. Hacılar ehemmiyet kazandı. Hac mevsiminde hilafet evine uğrayan hacılar vesilesiyle müslüm halkların kalplerinin Osmanlı’ya bağlanmasına çalışıldı. Yakın zamanlarda müslüman ahalisi kalabalık olan Afirka içlerine ve Çin diyarlarına elçiler gönderildi.Bu siyasetin en sağlam icra vasıtası olmak üzere Hamidiye Hicaz Demiryolu’nun inşasına başlanıldı.

Lakin, işbu siyasi doktrin ile Osmanlı Devleti, Tanzimat devrinde terk etmek isteği dinî devlet şeklini tekrar alıyordu. Artık, vicdan ve fikir serbestliğini, siyasi serbestliği, eşitliği, din ve ırk eşitliğini, siyasi eşitliği, medeni eşitliği  terk etmeye mecbur kalıyordu.”

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar