• 3 sene önce
  • 0 Yorum
  • 1158 Görüntülenme

Türkiye ve gelişmiş ülkelerde eğitim

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında toplumlar  ancak çok sayıda bilgili ve vasıflı insan yetiştirerek çağa uyum sağlayabilirler. Bilgi toplumlarının kalkınma gerçeği, iyi eğitilmiş insan sayısını artırarak yüksek teknolojiyi elde etmektir.Her alanda uzman kişiler yetiştirmek zorundayız. Yaşadığımız çağ her alanda uzmanlaşmayı gerektiriyor. Uzmanlaşabilmenin yolu da kaliteli bir eğitimden geçmektedir.Bilgi çaığında ülkelerin, eğitim sistemlerinde gerekli reformları yapıp hem çağ nüfusuna göre okullaşma oranını hem de eğitimde kaliteyi artırmaları gerekmektedir.

Ülkemizin kız-erkek ayrımı yapmadan, mesleki eğitime ağırlık vererek okullaşma oranını artırmak temel hedefi olmalıdır. En doğrusu belirli bir seviyeye kadar herkese zorunlu eğitim, üstün zekalı çocuklara ise kaliteli bir akademik eğitim hizmeti sunmaktır.

Günümüzde teknoloji hayatın her safhasına girmiştir. Teknolojiden yararlanabilmek için bilgi şarttır. Ev hanımlığında bile bilginin gerektirdiği bir çağda yaşıyoruz. Örneğin ev hanımlaırnın elektronik ev eşyalarını kullanabilmesi için en azından okuma-yazma bilmeleri gerekiyor. Belirli bir düzeye kadar herkese zorunlu eğitim şart…Öyleyse hem kız, hem erkek çocuklarının ite kalka da olasa ilköğretimi bitirmeleri yaşadığımız çağın bir gereğidir. Ne yazık ki bugün için bizim, gerek okullaşma oranı yönünden gerekse kaliteli eğitim yönünden gelişmiş ülkelerle aramızda byük farklar vardır.

Ülkemizde okullaşma oranı gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimde çağ nüfusuna göre okullaşma oranının  düşüklüğü  eğitim sistemimiz açısından büyük bir sorundur. Ayrıca bazı bölgelerimizde  kız çocuklarının okutulmayışları  eğitim sistemimizde çok önemli yaralar açmaktadır. Ülkemizde yılların ihmaliyle eğitim problemleri bir dağ gibi yığılmıştır. Okullarımızdaki öğretmen açığı, kaliteli öğretmen sayısının azlığı ve sınıflardaki öğrenci sayısının fazlalığı, okullardaki araç-gereç eksikliği, mesleki ve teknik eğitimin yetersizliği, eğitim yatırımlarının dengesizliği  gibi eğitim sorunları  adeta içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmemiz için, eğitime daha fazla kaynak ayırıp önem vererek  aydınlarımızın sayısını artırmalıyız. Çünkü günümüzde toplumlar, ancak iyi eğitim almış kişilerin öncülüğünde yükselebilmektedir. Onun için de altın (üstün zekalı) çocukları ziyan etmeyen bir eğitim sistemi kurmalıyız. 2000\’li yıllara damgasını vuran  Pasifik ülkelerinde (Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Singapur…) kişi başına düşen milli gelir hızla yükseliyor. Uzmanlar, bu ülkelerdeki milli gelirdeki artışı eğitime  verdikleri öneme bağlamaktadırlar. Yine bazı uzmanlar, Japonya\’nın  ekonomik başarısıyla, ülkede eğitime verilen önem arasında yakın bir bağlantı  bulunduğu görüşünde  birleşiyorlar. Dünyadaki yeni ekonomik düzende, eğitime daha fazla yatırım yapıp önem veren  ülkeler üretim, rekabet, ve pazarlamada  büyük avantajlar yakalayacaklar.

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar