• 2 sene önce
  • 0 Yorum
  • 550 Görüntülenme

Üç Ayların Fazileti ve Kandil Gecelerinin Önemi

Üç Ayların Fazileti ve Kandil Gecelerinin Önemi

Üç Ayların Fazileti ve Kandil Gecelerinin Önemi

Hz. Peygamber (s.a.v)’den, bu gecelere has bir ibadet nakledilmemekle birlikte, “üç aylar“da oruç tutmaya teşvik eden sahih rivayetler vardır. Ebû Dâvûd ve İbn Mâce tarafından nakledilen bu rivayetlere istinaden sahabe ve seleften İbn Ömer (r.a), el-Hasanu’l-Basrî gibi bu ayda oruç tutanların var olduğu bilinmektedir. Ancak ayın tümünün oruçlu geçirilmesi Ahmed b. Hanbel ve İmam Şafii gibi âlimlerce hoş karşılanmamıştır. Ayrıca bazı hadisler de bu görüşü teyid eder durumdadır.Peygamberimizin üç aylardan ikincisi olan Şaban ayında bilhassa oruç ibadetini yoğunlaştırdığı ile ilgili birçok rivayet vardır. Üsame bin Zeyd’in “Yâ Resûlallah! Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim demesi üzerine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyururlar: “Receb ve Ramazan ayları arasında, özellikle Şaban ayında insanlar gafildir. Bu öylesine bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Ben oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim”. Hz. Peygamber (sav), “Şabanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batması ile birlikte dünya semasında tecellî eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur. Hz. Peygamber (sav) ’in Şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri gözönüne alan âlimlerimiz bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ortaya çıkarıp meydana getirmek âdet haline getirmeninse dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir.

Nebiyy-i Ekrem’in sünnetinde onbir ayın sultanına hazırlanma olan Recep ve Şaban ayları, bilhassa Osmanlı döneminde zenginleşen dinî kültürümüzde müstakil hususiyetler kazanmıştır. II. Selim döneminde (1566-1574) camiiler aydınlatılılarak minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için de Regaib, Mirac ve Berat geceleriyle Kadir ve Mevlid gecelerine, kandil geceleri denilmiştir.

Üç Ayların Fazileti ve Kandil Gecelerinin Önemi

Üç aylar ve kandillere verilen önem günlük hayatımıza çok farklı şekillerde tezahür etmektedir. Bunlardan biri de mezkûr zamanların, isim olarak yaygın bir şekilde kullanılmasıdır. Milletimiz İslâm’la müşerref olmasından sonra zamanla bu şerefi, çocuklarının üzerinde somut olarak ortaya koymak istedi. Kullandığı isimleri Resûl-i Ekrem’in kutlu sözleri doğrultusunda güzelleştirme gayreti içine girdi. Kültürümüzde Allah’a kulluğu ifade eden isimler, Peygamberimiz başta olmak üzere büyük şahsiyetlerin isimleri, Kur’anî ifadeler hâlâ en fazla kullanılan isimlerin başında gelmektedir. Bunların yanında milletimizin üç aylar ve mübarek gecelerin ruhaniyetini çocuklarında ömür boyu yaşatma ve onların doğru yoldan ayrılmamaları isteği dinî kültürümüzün mânidar vechelerindendir.

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar